Thứ hai,15/07/2024
Chào mừng Quý vị và các bạn đến trang web trường Tiểu học Võ Văn Dũng

THÔNG BÁO HỌC SINH ĐI HỌC LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

thvovandung 29/04/2020 Lượt xem:197

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VÕ VĂN DŨNG                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /TB-THVVD                                                                                                                                                Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bản tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng tránh dịch COVID; công văn số 715/SGDĐT-VP về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19;
Thực hiện công văn số 741/SGDĐT-GDMN-TH ngày 24/04/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học và tổ chức dạy học học kì 2 đối với cấp tiểu học, năm học 2019-2020;
Trường Tiểu học Võ Văn Dũng thông báo đến học sinh và quý phụ huynh học sinh toàn trường được biết:
Học sinh trường Tiểu học Võ Văn Dũng đi học trở lại bắt đầu vào ngày 04/05/2020.
Khối 1,2 và 5 học buổi sáng, khối 3,4 học buổi chiều.
Giờ vào lớp và ra về:
Lớp 1: Buổi sáng: Vào lớp lúc 6 giờ 45 phút – Ra về lúc : 10 giờ 30 phút
Lớp 2: Buổi sáng: Vào lớp lúc 6 giờ 45 phút – Ra về lúc : 10 giờ 35 phút
Lớp 5: Buổi sáng: Vào lớp lúc 6 giờ 45 phút – Ra về lúc : 10 giờ 40 phút
Lớp 3: Buổi chiều: Vào lớp lúc 13 giờ 15 phút – Ra về lúc : 17 giờ 05 phút
Lớp 4: Buổi chiều: Vào lớp lúc 13 giờ 15 phút – Ra về lúc : 17 giờ 10 phút

Chú ý: Tất cả học sinh đi học phải tự chuẩn bị khẩu trang, chai nước (hoặc cốc uống nước) dùng riêng cho cá nhân. Phụ huynh đo thân nhiệt cho con trước khi đưa con đến trường, nếu trẻ có biểu hiện sốt, ho thì cho trẻ ở nhà hoặc đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh. Phụ huynh không vào trường khi không có việc cần thiết. Để tránh tập trung đông người trước cổng trường đề nghị phụ huynh đón con đúng vị trí và đúng giờ quy định.
Xin cảm ơn .

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 04 năm 2020
Hiệu trưởng

2020-04-29T10:45:59+00:00