THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN BẢO MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THEO GIỜ

thvovandung 03/11/2023 Lượt xem: 139

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN TRƯỜNG TH VÕ VĂN DŨNG   &nb p; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 3 tháng 11  năm 2023                      THÔNG BÁO Về việc tuyển bảo mẫu hợp đồng làm việc theo giờ Căn cứ kế hoạch tổ chức bán trú năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Võ

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HỌC SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

thvovandung 04/05/2020 Lượt xem: 187

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN  TRƯỜNG TH VÕ VĂN DŨNG Số:       /KH-THVVD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc                Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4  năm 2020 &nb p;                                                   KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HỌC SINH ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN

THÔNG BÁO HỌC SINH ĐI HỌC LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

thvovandung 29/04/2020 Lượt xem: 197

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH VÕ VĂN DŨNG                                                                       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số:   /TB-THVVD